måndag 2 augusti 2010

Dags för Älvsbyn Runt

Till helgen arrangerar Nybyns IK det årliga motionsloppet på cykel, Älvsbyn Runt.
Innan lördagen är det alltså dags att smörja kedjan och pumpa däcken så att du kan sätta dig upp på cykeln och medverka i loppet som startar klockan 14.00, .
Loppet går på vägarna från centrum upp till Kanis, vidare till Nystrand, tillbaka på norra sidan älven via Kolkstrand/Norrabyn och sedan mot centrum.
Loppet är tre varv med en total sträcka på 80 km med en häftig och jobbig målgång upp mot kyrkan.
Det finns även ett kortare alternativ med ett varv.
På söndagen genomför Nybyns IK även ett partempolopp och det går på vägarna i Brännberg, start för det loppet är 11.00.
Mer information finns att läsa på www.nybynsik.se
TEXT: STEFAN LINDBÄCK