torsdag 5 maj 2011

Jenny Knuts uttagen till förbundets aspirantgrupp

Jenny Knuts, 13 år, från Älvsbyn.

Jenny Knuts, 13 år, är uttagen till Svenska gymnastikförbundets aspirantgrupp. Hon kvalade in till satsningen och har fått en kallelse till ett träningsläger i Höganäs i juni. Uttagningen ägde rum på en uttagningstävling och Jenny är en av 24 gymnaster i landet som fått en plats i gruppen.

Gymnastikförbundet vill med gruppen ”aspiranterna”, visa att det finns en satsning från förbundet, även på de gymnaster som tränar och tävlar den nationella inriktningen. Man vill även utveckla och bevara de gymnaster som inte blivit uttagna i något landslag när de når juniorålder, men vill utvecklas dit.

Det var i helgen som Jenny åkte till Tjörn utanför Göteborg för att kvala till aspiranterna. Gruppen kommer att träffas minst två gånger om året, ibland för en hel träningshelg men också för tävlingar. Jenny ser fram emot träningslägret i sommar och berättar att det kommer innehålla hopp, barr, bom och fristående träning.

TEXT: CHRISTOFFER MARKSTRÖM