fredag 17 augusti 2012

Ungdomar drillades i sommarvärmen


Sex elever vid Idrottslinjen i Älvsbyn anordnade ett ungdomsläger för skidåkare och skidorienterare på Älvsby Folkhögskola från måndag till torsdag. Gensvaret blev över förväntan. Hela 43 ungdomar fanns på plats för att "plågas" och ha roligt i sommarvärmen.

- Vi kunde inte ta emot emot fler och tvingades neka ett antal, säger Josefine Spett, som tillsammans med Emma Bergström arrangerade lägret som ett specialarbete inom ramen för gymnasieskolans tredje årskurs.

De fick assistans av fyra andra gymnasiekamrater.

Ett annorlunda sätt att svalka sig på...

Det har med andra ord varit full rulle på folkhögskolan den gångna veckan. Lägerdeltagarna har drillats hårt.
- Vi har kört både rullskidor, löpning, stavgång, crosspass och långbana varvat med teorilektioner, berättar Josefine.

Även läraren Sture Norén medverkade som instruktör.

Deltagarna på lägret är födda mellan 1997 och 2000, och är alltså mellan 12 och 15 år.
- Det var himla kul att träna dem, tycker Josefine.

Kanske har eleverna på folkhögskolan skapat en årlig tradition och genom sitt läger indirekt säkrat rekryteringen av nya elever till folkhögskolan.

Henrik Öberg Piteå och Mikael Edström, Piteå, båda elever vid FHS skidlinjen hjälpte till som ledare.  

Se fler bilder nedanför faktauppgifterna.

TEXT: TONY BERGLUND  FOTO JOSEFINE SPETT OCH STERLING NILSSON

Fakta:

  • Skidlinjen vid Älvsby folkhögskola startade 1973. 
  • 1998 startade ett samarbete med Älvsbyns gymnasium om att tillsammans driva skidlinjen. Sedan hösten 2009 har samarbetet utökats till att gälla även idrotterna skidorientering och orientering.
  • Träningen bedrivs till viss del gemensamt för de olika idrotterna och till vis del grenspecifikt. Tre träningspass i veckan genomförs med hela gruppen och 1-2 träningspass i mindre grupper. Tester med bl.a. pulsmätning och kontroll av laktatbildning genomförs kontinuerligt och alla elever får ett eget träningsprogram att följa som följs upp genom en träningsdagbok. Ett antal läger genomförs varje år, lägren är till för att höja kvalitén i träningen och dess längd är vanligen fem dagar. Skolan bidrar till lägerkostnaden men de är till viss del självfinansierade av eleven själv och därför är de inte tvingande att delta i.